TDK, szakdolgozat, önálló feladat és diplomamunka témák 2023
Polipropilénben alkalmazott gócképző anyagok vizsgálata hatékonyságuk szempontjából
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd
A munka során izotaktikus polipropilénben alkalmazott gócképző hatású adalékokat jellemzünk hatékonyságuk szempontjából.

Technikák: DSC, WAXS, polimer feldolgozás (belső keverő), POM

Szerkezet-tulajdonság összefüggések felderítése szemikristályos polimerekben
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd
A kutatás célja általános összefüggések felállítása a kristályos szerkezet és a mechanikai, illetve az optikai tulajdonságok között, szemikristályos polimerekben.

Technikák: DSC, mikroszkópia (POM, DOM, SEM, DF, optikai profilométer), fényszórás mérés, Python, MATLAB

Polipropilén alapú ipari termékek fejlesztése
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd
Az aktuálisan folyó polipropilén alapú ipari termékek fejlesztési munkáiba lehet bekapcsolódni, részt venni.

Technikák: DSC, WAXS, mikroszkópia, feldolgozás (gyúrókamra, extrúder, fröccsöntés), mechanikai vizsgálatok, égési vizsgálatok

Nanocellulóz és nanokeményítő alapú termékek fejtesztése változatos felhasználásokra
Témavezető: Csiszár Emília
A munka során a különböző nanocellulózok (nanokristályos cellulóz, bakteriális nanocellulóz) és nanokeményítő előállítását/tisztítását követően jellemezzük a nanorészecskéket

Technikák: savas hidrolízis, cellulóz szelektív oxidációja, részecskeméret analízis, zétapotenciál és fényáteresztés mérés, SEM, TEM, stb

Poliszachariddal bevont fehérje nanorészecskék gyógyszerhatóanyagok célba juttatására
Témavezető: Imre Balázs
A munka során kukoricafehérje, illetve különböző növényi poliszacharidok felhasználásával állítunk elő hatóanyagleadásra alkalmas nanorészecskéket.

Technikák: ellenoldószeres kicsapás, enzimes reakciók, nanorészecskék jellemzése, hatóanyagleadás mérése

Poliszaharid alapú funkcionális polimerek előállítása változatos célra
Témavezető: Fekete Erika
A munka során funkcionális tulajdonsággal rendelkező poliszaharid alapú (kitozán, alginát, agar, keményítő, stb.) filmeket és hidrogéleket állítunk és vizsgáljuk azok tulajdonságait és potenciális alkalmazási területeit.

Technikák: mintakészítés (filmöntés, oldatreakciók), szakító vizsgálatok, vízfelvétel, felületi nedvesíthetőség mérése, duzzadás vizsgálata, SEM, TEM, áteresztőképesség vizsgálata, TGA, IR, UV

Biodegradábilis polimerek előállítása olefin metatézissel
Témavezető: Prof. Pukánszky Béla (BME), Dr. Tuba Róbert (TTK)
A munka során olyan, biodegradábilis és karbon negatív műanyagokat állítunk elő, amelyek nem biodegradábilis műanyaghulladékokból és alacsony hozzáadott értékű megújuló alapanyagokból előálló propilén és CO2 felhasználásával szintetizálhatók.

Technikák: szerves kémiai preparálás, Schlenk-rendszer, glovebox, NMR, APC.

Természetes szálerősítésű kompozitok: szerkezet-tulajdonság összefüggések, deformációs mechanizmusok
Témavezető: Móczó János, Pukánszky Béla
Különféle természetes szálakkal (len, bagasz, cukorpálma rostok) erősített kompozitok előállítása és vizsgálata segítségével igyekszünk az ipar számára elfogadható kompozitokat fejleszteni.

Technikák: Száljellemzés, szálkezelés: mechanikai vizsgálatok, kémiai analízis, FT-IR, WAXS, tömegváltozás, geometriai paraméterek változása, SEM.

Preparation of microporous PHB-HHx membranes by controlled precipitation
Supervisor: Peter Polyak
The controlled precipitation of macromolecules offers many possibilities, such as the manufacturing of porous membranes. One of the advantages of this method is that the properties of the membrane (e.g., pore size) can be fine-tuned by changing the parameters of the technology.

Techniques: creation of polymer solutions, precipitation, DOM, SEM

Mikropórusos PHB-HHx membránok előállítása kontrollált precipitáció segítségével
Témavezető: Polyák Péter
Makromolekulák kontrollált precipitációjában számos lehetőség, rejlik, többek között olyan pórusos membránokat is elő tudunk állítani ezzel az eljárással, melyek tulajdonságai (pl. a pórusméret) a technológia paramétereinek változtatásával finomhangolhatók.

Technikák: polimer oldatok készítése, makromolekulák precipitációja, DOM, SEM

Preparation of self-assembling PHB-HHx membranes
Supervisor: Peter Polyak
Aggregation of microscopic polymer particles with extremely high surface free energy is a thermodynamically favorable process, because the sum of the chemical potential of the particles decreases during cluster formation. Macroscopically, the particles organize themselves into a highly porous membrane (see DOM recording on the left and video in the detailed description).

Techniques: creation of solutions of microbial polyesters, precipitation, DOM

Önszerveződő PHB-HHx membránok előállítása
Témavezető: Polyák Péter
Rendkívül nagy felületi szabadenergiával rendelkező mikroszkopikus polimer szemcsék aggregálódása termodinamikailag kedvező folyamat, mert a szemcsék szumma kémiai potenciálja a klaszterképződés során csökken. Bruttó folyamatban a szemcsék saját magukat szervezik egy nagy porozitású membránba (lásd DOM felvétel balra, illetve videó a részletes leírásban).

Technikák: polimer oldatok elkészítése, digitális optikai mikroszkópia

Determination of the diffusion coefficient of polymers based on the analysis of macroscopically observable reaction-diffusion patterns
Supervisor: Peter Polyak
Reaction-diffusion models predict polymer behavior accurately and can be a basis for more informative calculations. We create macroscopic reaction-diffusion patterns (see photo on the left) and calculate kinetic parameters, like diffusion coefficients, from these.

Techniques: creation of polymer solutions, precipitation, DOM

Polimerek diffúziós koefficiensének meghatározása makroszkopikusan megfigyelhető reakció-diffúzió mintázatok analízise alapján
Témavezető: Polyák Péter
A reakció-diffúzió modellek a polimerek viselkedését rendkívül pontosan meg tudják jósolni, de a problémát meg is fordíthatjuk: kialakítunk makroszkopikus reakció-diffúzió mintázatokat (lásd fotó balra), majd ezek alapján számoljuk vissza a kinetikai paramétereket (pl. diffúziós koefficiens).

Technikák: polimer oldatok elkészítése, filmöntés, képanalízis

Production of highly porous scaffolds optimized for tissue cultivation from microbial polyesters
Supervisor: Peter Polyak
Although salt leaching-based technologies cannot be considered conventional, their significant advantage is that they can be used to produce scaffolds with pore sizes tailored to match the size of cells intended to be grown on the scaffold.

Techniques: creation of polymer solutions, digital optical microscopy

Szövettenyésztéshez optimalizált, nagy porozitású scaffoldok előállítása mikrobiális poliészterekből
Témavezető: Polyák Péter
Bár a salt leaching-en alapuló technológiák nem mondhatók konvencionálisnak, óriási előnyük hogy segítségükkel olyan scaffoldok is előállíthatók, melyek pórusmérete koreláltatható a tenyészteni kívánt sejtek méretével.

Technikák: polimer oldatok elkészítése, digitális optikai mikroszkópia

Szálerősítésű hibrid kompozitok fejlesztése
Témavezető: Várdai Róbert, Pukánszky Béla
A politejsav (PLA) gyenge ütésállósága nem teszi lehetővé annak széleskörű, szerkezeti anyagként való felhasználását. A kutatómunka célja az ütésállóság növelése polimer (polivinil-alkohol, PVA, polietilén-tereftalát, PET) és hagyományos, valamint természetes szálak felhasználásával.

Technikák: extrúzió, fröccsöntés, mechanikai és akusztikus vizsgálatok, pásztázó elektronmikroszkópia

Halloysite tartalmú polikaprolakton kompozitok vizsgálata
Témavezető: Várdai Róbert, Pukánszky Béla
Kutatásunk célja a halloysite ásvány reaktív felületkezelése és a felületkezelés hatékonyságát meghatározó tényezők meghatározása az ásvány diszpergálhatóságának javítása érdekében.

Technikák: felületkezelés, FTIR, termogravimetria, belső keverő, mechanikai vizsgálatok, mikroszkópia

Bioaktív és biodegradábilis polimer kompozitok létrehozása csontpótlásra szánt scaffoldok alapanyagául
Témavezető: Tátraaljai Dóra, Pukánszky Béla
A kutatás során olyan PLA/hidroxiapatit kompozitokat hozunk létre, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy 3D nyomtatás segítségével scaffoldokat hozzunk létre belőlük.

Technikák: belső keverő, extrúzió, reológia, mechanikai vizsgálatok, termikus vizsgálatok, spektroszkópia, mikroszkópia, 3D nyomtatás, biológiai kísérletek.

Lignin fizikai és kémiai módosítása, valamint alkalmazása reaktív komponensként
Témavezető: Pregi Emese, Pukánszky Béla
A kutatás során a lignint bioalapú műanyagok előállítása céljából használjuk fel.

Módszerek: keverékkészítés (belső keverő, préselés, extrúzió, fröccsöntés), filmöntés, szintézis, reológia, extrakció, spektroszkópia, mechanikai vizsgálatok, termikus vizsgálatok, áteresztési vizsgálatok, mikroszkópia

Természetes és szintetikus antioxidánsok feldolgozási stabilizáló hatásának vizsgálata Phillips-típusú polietilénben
Témavezető: Takács Kata, Tátraaljai Dóra, Pukánszky Béla
A kutatás során természetes antioxidánsok (növényi extraktumok, lignin, resveratrol) és szintetikus feldolgozási stabilizátorok hatékonyságát vizsgáljuk a polietilén feldolgozása során.

Technikák: extrúzió, reológia, mechanikai és termikus vizsgálatok, színmérés, spektroszkópia, mikroszkópia

Stabilization efficiency of natural and synthetic antioxidants in Phillips-type polyethylene
Supervisor: Kata Takács, Dóra Tátraaljai, Béla Pukánszky
The aim of this research is to investigate the stabilizing effect of natural antioxidants (plant extracts, lignin, resveratrol etc.) and synthetic stabilizing agents in polyethylene during processing.

Methods: extrusion, rheological, mechanical and thermal tests, colour measurement, spectroscopy, microscopy