A Műanyag- és Gumiipari Laboratórium (MGL) műanyagipari vegyészmérnököket képez, és a polimerfizika és kémia területén végez kutatásokat. A laboratórium a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán belül a Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékhez tartozik. Szorosan együttműködik a Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetének két kutatócsoportjával, a Polimer Fizikai, valamint a Polimer Kémiai Kutatócsoporttal. A laboratórium az alap- és alkalmazott kutatások végzése mellett szolgáltatásokat is nyújt az ipar számára. A kutatási projektek az elméleti kérdésektől kezdve az anyagok jellemzésén, a termékminőség és termelékenység javításán át a vevői panaszok megválaszolásáig széles skálát ölelnek fel. Az MGL partnerei között megtalálhatók multinacionális cégek, nagy hazai vállalatok, de magyar kis- és középvállalkozások is. A laboratórium fő célja, hogy az alapkutatásban szerzett ismereteket a hazai és a nemzetközi ipar szolgálatába állítsa.

group-photo