LABORATÓRIUMUNK TÖRTÉNETE
A Műanyag- és Gumiipari Tanszék 1953-ban alakult meg Balló Rudolf vezetésével, azzal a céllal, hogy a polimerek előállításában, feldolgozásában és alkalmazásában jártas szakembereket képezzen. A tanszék irányítását 1960-ban Hardy Gyula vette át, aki egyben a Műanyagipari Kutatóintézet igazgatója is volt. 1980 és 1993 között Varga József vezette a tanszéket, aki egészen 2015-ig aktív tagja volt csoportunknak. 1993-ban Belina Károly volt a megbízott tanszékvezető. A tanszék 1994 és 2007 között Pukánszky Béla irányításával működött, majd az egyetemet érintő nagyméretű átalakulások során a Tanszék egyesült a Fizikai Kémia Tanszékkel és 2008-tól, mint Műanyag- és Gumiipari Laboratórium (MGL) működött tovább az egyesített Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék keretein belül. Az új Labor 2015-ig folyamatosan Pukánszky Béla vezetésével működött, aki eközben 2008-2015 között az egész Tanszéket is vezette. 2015-től a Tanszék vezetője Kállay Mihály lett, az MGL irányítását pedig Kállay-Menyhárd Alfréd vette át.
AZ OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG TÖRTÉNETE
A tanszék oktatási és kutatatási tevékenysége az évtizedek során jelentősen kiszélesedett és módosult. Az oktatás terén a szakmérnök képzésben 1968 óta kifejtett aktív tevékenység és a szervezett doktorandusz képzésben elért eredmények különösen figyelemre méltóak. Kutatómunkánk tematikailag is fokozatosan bővült. Balló Rudolf a polikondenzációs műanyagok töltött és társított rendszereinek előállítása és vizsgálata terén ért el számottevő eredményeket. Hardy Gyula vezetésével kezdődött meg a polimerizációs folyamatok kutatása. Nemzetközileg is elismertek a szilárd fázisban és folyadékkristályos állapotban lejátszódó polimerizáció tanulmányozása terén elért eredmények. Varga József honosította meg a polimerfizikai kutatásokat, amelyek alapvetően a polimerek kristályosodásának és olvadásának tanulmányozására, valamint szerkezetvizsgálatára terjedtek ki. Úttörő jellegűek ezen a területen a polipropilén béta-módosulatával kapcsolatos kutatásaink. Pukánszky Béla tevékenysége a polimerkeverékek és kompozitok (beleértve a ma rendkívül aktuális nano- és biokompozitokat is) vizsgálatát fogja át. Különösen kiemelkedőek az ezekben a többalkotós rendszerekben fellépő határfelületi jelenségek törvényszerűségeinek tisztázására irányuló vizsgálatok, és ezek tudományos igényű értelmezése. A laboratórium tevékenységében mindig fontos szerepet játszottak az alkalmazott feldolgozás-technológiai kutatások (PVC stabilizálása, ömledékek reológiája, a feldolgozási paraméterek-szerkezet-tulajdonság hármas kapcsolat felderítése stb.), amelyek a hazai ipar aktuális igényeinek kielégítését szolgálták. A tanszék 1999-ben átvette a textiltechnológia oktatását, és ezzel kutató munkánk a szálas anyagok módosításával kapcsolatos vizsgálatokkal bővült ki. Az utóbbi évtizedekben is folytatódtak a polimer fizikai kutatások a polimerek olvadása és kristályosodása, valamint a társított polimer rendszerek területén. Az utóbbi években azonban a kutatási területeink kinyíltak a biológiailag lebomló polimerek, valamint az orvosbiológia területén alkalmazott polimerek irányába is. Oktatási tevékenységünk során amellett, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező témáinkat töretlenül folytattuk az új kutatási területeinkről szerzett eredményeinket is beolvasztottuk az oktatási anyagba.
A LABORATÓRIUM ELHELYEZKEDÉSE
A tanszék 1994-ig két telephelyen, a BME H. épületében és a Villamosszigetelő és Műanyaggyár területén, működött. A Vegyészmérnöki Kar és a Központi Kémiai Kutató Intézet (KKKI) közötti szerződés alapján hozták létre a Polimer Fizikai-Kémiai Laboratóriumot. A labort részben egyetemünk területén, részben a rózsadombi KKKI-ban helyezték el, ami a megalakuláskor az egyetemek és az akadémiai intézetek közötti együttműködés terén úttörő jellegű kezdeményezés volt. 2014-től, a Természettudományi Kutatóközpont költözése óta, a Lágymányosra épített új kutatóházba települtek át a régebben a KKKI-ban helyet foglaló labor helyiségeink.
HASZNOS LINKEK
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyész és Biomérnöki Kar, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
Műanyag és Gumiipari Laboratórium
clear blue sky