DR. CSISZÁR EMÍLIA
TANULMÁNYOK
1978
Érettségi, Révai Miklós Gimnázium és Textilvegyipari Szakközépiskola, Győr
1981
Vegyész üzemmérnöki diploma, Budapesti Műszaki Egyetem
1983
Okleveles vegyészmérnöki diploma, Budapesti Műszaki Egyetem
1983-1986
Tudományos továbbképzési ösztöndíj, MTA Tudományos Minősítő Bizottság, Kutatóhely: BME Szerves Kémiai Technológia Tanszék
MUNKAHELYEK
1987
BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Egyetemi tanársegéd
1994
BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Egyetemi adjunktus
2000
BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Egyetemi docens
TANULMÁNYUTAK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
1996
Cornell University (USA)
1999
University of Minho (Portugália)
2005
Technical University of Catalonia (Spanyolország)
2008
University of Ljubljana (Szlovénia)
2009
EGE University, Izmir (Törökország)
2011
”Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi (Románia)
OKTATÁS
Előadások – graduális képzés:
 • Biopolimerek
 • Polireakciók kémiája
 • Textilkémiai technológia
 • Új szálalkalmazások és technológiák
Előadások – posztgraduális képzés:
 • Polireakciók elmélete
Kutatóképzés:
 • Doktori munka
 • Diplomamunka
 • Szakdolgozat
 • TDK munka
Oktatás fejlesztési és szervezési tevékenység:
 • Tanszéki oktatási felelős (2000–)
 • Új tantervek, tárgytematikák kidolgozása, a változtatások koordinálása
KUTATÁSI TERÜLET
 • Cellulóz alapú szálasanyagok előkészítése 1983-tól
 • Cellulóz alapú szálasanyagok enzimes textiltechnológiai folyamatai 1993-tól
 • Lenszövetek folyékony ammóniás kezelése és műgyantás kikészítése 2000-től
 • Kisfrekvenciás ultrahang alkalmazása a heterogén fázisú enzimes folyamatok hatékonyságnövelésére 2007-től
 • Hidegplazma kezelés alkalmazása cellulóz alapú szálasanyagok felületi tulajdonságainak a módosítására 2010-től
 • Nanocellulóz előállítása, tulajdonságainak jellemzése és alkalmazása a csomagolástechnikában és a textiliparban 2012-től
 • Nanokeményítő előállítása, tulajdonságainak jellemzése és lehetséges alkalmazásainak a felderítése 2014-től
VEZETŐI FELADATOK
 • Kutatási pályázatok - témavezetés: OTKA F017363 (1995-1998); OTKA T026403 (1998-2001); OTKA T42927 (2003-2007); OTKA 82047 (2010-2014)
 • Kétoldalú pályázatok (TéT, MTA) - témavezetés: Portugál (1998); Spanyol (2005-2006), Szlovén (2005-2006, 2008-2009), Török (2009-2010), Román (2011-2012)
 • COST Actions - MC1: 847 (200-2004), D32 (2004-2007), 868 (2006-2010), FP1205 (2013-2017)
 • Kutatás-fejlesztési pályázatok – kutatásvezető: OMFB ALK-00239/98 – Pannonflax Győri Lenszövő Rt; OMFB ALK-00169/2000 Pannonflax Győri Lenszövő Rt; GVOP-AKF-3.1.1.-2004-05-0520/3.0 – Eurohód Textil Kft.
 • Ipari megbízások - témavezetés: Pannonflax Győri Lenszövő Rt–2005-2006; Hungaro-Len Kft–2008, 2011
TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
Tagság szakmai szervezetekben:
 • The Fiber Society (USA; 1997–)
 • TMTE Textilvegyész és Kolorista Szakosztály (2000 – vezetőségi tag)
Akadémiai bizottságok/munkabizottságok:
 • Anyagtudományi és Technológiai Komplex Bizottság (1999 – 2005, titkár)
 • MTA Természetes Polimerek Munkabizottság (1999 – titkár, 2008 – elnök)
 • MTA Szál-Rosttechnológiai Bizottság (1999 – 2005)
 • MTA Szál- és Kompozittechnológiai Tudományos Bizottság (2011 – 2014)
Szerkesztőbizottsági tagság:
 • Journal of Natural Fibers (Taylor & Francis, 2004 –)
Referensi tevékenység:
 • Textile Research Journal, Journal of Industrial Textiles
 • Cellulose, Carbohydrate Polymers
 • Ultrasonics and Sonochemistry
 • Plasma Chemistry and Plasma Processing
 • Journal of Applied Polymer Science
 • Biomass and Bioenergy
 • Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic
 • AATCC Review
 • Journal of Bioprocess and Biosystems Engineering
DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK, ELISMERÉSEK
 • Népköztársasági Ösztöndíj (1981)
 • Széchenyi István Ösztöndíj (2001 – 2004)
 • Csűrös Zoltán Díj (2000 - BME Vegyészmérnöki Kar
 • TDK munkáért (2004 - BME)
 • Fodor Lajos Díj (2010 - BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar)
 • Oktatói TDK Díj (2014 - Pro Progressio Alapítvány)
 • Tudományos interjú: Thiry, M. C. Half-dyed: The importance of preparation. AATCC Review, 9(8), 24-31 (2008)
 • The Best Innovation in the Field – Award: FAO/Escorena: Week of the Natural Fibers Conference (2009, Arad, Románia)
 • DUNA TV 'Női Pulzus' – portré (2009. 08. 29.)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyész és Biomérnöki Kar, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
Műanyag és Gumiipari Laboratórium
clear blue sky